Hållbarhet

Vi på Interior 55 strävar efter att göra vår del för att uppnå hållbar en hållbar utveckling. Vi inser att vi genom vår roll i kedjan kan påverka världen och framtiden i en positiv riktning och sätter därför höga mål på oss själva och på vår verksamhet.

I vårt arbete fokuserar vi på tre av FN:s globala mål för hållbarhet

  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Ekosystem och biologisk mångfald
  • Bekämpa klimatförändringarna

 

Tree-nation

För varje produkt som säljs på vår hemsida planteras ett träd och du som kund får ett intyg skickat till dig med mer information om hur just ditt köp har hjälpt projektet. Detta görs genom vårt samarbete med Tree-nation. Tree-nation planterar träd i 271 olika projekt runt om i 22 olika länder.

Projekten har flera syften som riktar sig mot hållbarhetsmålen och genom att bidra till projektet genom köp hos oss så bidrar du till förbättrade ekosystem med renare vatten, ökad biologisk mångfald och bättre jord. Projekten bidrar även till bättre levnadsförhållanden för människor som använder vad skogen bidrar med i sitt dagliga och även minskad klimatpåverkan genom att träden bidrar med med renare luft och absorberar växthusgaser.

Det går att läsa mer om målen med Tree-nations projekt på deras hemsida.

 


 

Våra möbler håller hög kvalitet

Vi har valt att fokusera på att förmedla möbler och varor som håller hög kvalité. Detta innebär att våra möbler har en lång livstid och inte behöver bytas ut eller ersättas lika ofta vilket bidrar till en hållbar konsumtion och produktion.

Idag har majoriteten av våra leverantörer hållbarhetspolicys och arbetar aktivt med hållbarhet. Vi strävar efter att alla våra leverantörer ska arbeta aktivt med hållbarhet och detta är något vi tittar på när vi funderar på att plocka in en ny designer eller ett nytt varumärke till vår butik. Vi strävar även efter att våra designers och leverantörer ska använda sig av FSC-certifierat trä och flera av våra designers gör detta i dagsläget.

 

Fokus på transporter

Vi försöker även minska på de utsläpp som sker genom transporter genom att i största mån möjligt använda oss av direkttransporter från våra leverantörer till er som slutkunder för att minska på mängden utsläpp som sker per leverans. Redan idag klimatkompenseras majoriteten av transporterna som sker och vår målsättning är att vi under 2021 ska uppnå vårt mål och börja klimatkompensera för samtliga genomförda transporter.